Επιλογή κλειδώματος με λουκέτο ασφαλείας

Λόγω της λειτουργίας διαχείρισης ενός λουκέτου ασφαλείας, ένα λουκέτο μπορεί να εξοπλιστεί με πολλά κλειδιά.Αυτά τα κλειδιά χωρίζονται σε πολλούς τύπους λόγω διαφορετικών λειτουργιών και δικαιωμάτων.Συνήθως αυτά τα κλειδιά αποτελούν το σύστημα διαχείρισης κλειδιών του λουκέτου ασφαλείας:

Κλειδί που δεν ανοίγει σειρά KD: κάθε λουκέτο ασφαλείας έχει ένα μοναδικό κλειδί και η κλειδαριά και η κλειδαριά δεν μπορούν να ανοίξουν αμοιβαία.Το λουκέτο Ledi που δεν ανοίγει έρχεται με δύο κλειδιά στάνταρ.

Ανοιχτό κλειδί σειράς KA: Όλα τα λουκέτα ασφαλείας στην καθορισμένη ομάδα μπορούν να ανοίξουν μεταξύ τους και οποιοδήποτε ένα ή περισσότερα κλειδιά μπορούν να ανοίξουν όλα τα λουκέτα της ομάδας.Μπορούν να οριστούν πολλαπλές ομάδες και οι ομάδες δεν μπορούν να ανοιχτούν μεταξύ τους.Ένα κλειδί παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός για λουκέτα που είναι ανοιχτά.

Η σειρά βασικών κλειδιών KDMK δεν μπορεί να ανοίξει: κάθε λουκέτο ασφαλείας στην καθορισμένη ομάδα ελέγχει ένα μοναδικό κλειδί.Τα λουκέτα ασφαλείας και τα λουκέτα ασφαλείας δεν μπορούν να ανοίξουν αμοιβαία, αλλά υπάρχει ένα γενικό κύριο κλειδί για να ανοίξετε όλα τα λουκέτα ασφαλείας στην ομάδα.πολλαπλές ομάδες μπορούν να προσαρμοστούν, Το γενικό κύριο κλειδί μεταξύ ομάδων δεν μπορεί να ανοίξει αμοιβαία, αλλά ένα κύριο κλειδί υψηλότερου επιπέδου μπορεί να οριστεί για να ανοίγει όλα τα λουκέτα στην ομάδα.

Σειρά KAMK γενικών κλειδιών: Μετά από πολλές ομάδες της ίδιας σειράς κλειδιών στην ομάδα, εάν χρειάζεται να ορίσετε έναν επόπτη υψηλότερου επιπέδου για να ανοίξει όλες τις ομάδες, μπορείτε να προσθέσετε το ίδιο κλειδί γενικής κύριας.

keymaster