Ένας εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός κατάλληλου γραπτού προγράμματος Lockout Tagout.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών Lockout/Tagout.Αυτό θα περιλαμβάνει Διαδικασίες Κλείδωμα, Πρωτόκολλο Tagout και Άδειες εργασίας και τέλος Διαδικασίες Επανενεργοποίησης.

Η διαδικασία κλειδώματος πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό και θα πρέπει να εκτελείται με την ακόλουθη σειρά:

1. Προετοιμαστείτε για τερματισμό λειτουργίας.Αυτό θα περιλαμβάνει:

 • Προσδιορίστε τον εξοπλισμό που πρέπει να κλειδωθεί και τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Προσδιορίστε τους πιθανούς κινδύνους αυτής της ενέργειας
 • Προσδιορίστε τη μέθοδο ελέγχου της ενέργειας – ηλεκτρική, βαλβίδα κ.λπ.
An-Employer-Is-Responsible-For-Creating-An-Appropriate-Written-Lockout-Tagout-Program.-(2)

2. Ενημερώστε όλους τους εργαζόμενους που επηρεάζονται και ενημερώστε τους ποιος κλειδώνει τον εξοπλισμό και γιατί το κάνει.

3. Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό ακολουθώντας τις συμφωνημένες διαδικασίες.

4. Απομονώστε όλες τις πηγές ενέργειας στον εξοπλισμό και βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η αποθηκευμένη ενέργεια από τον εξοπλισμό.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αιμορραγία, έκπλυση σωλήνων με υγρά ή αέρια
 • Αφαίρεση θερμότητας ή κρύου
 • Εκτόνωση της τάσης στα ελατήρια
 • Απελευθέρωση παγιδευμένης πίεσης
 • Μπλοκάρετε μέρη που μπορεί να πέσουν λόγω βαρύτητας
An Employer Is Responsible For Creating An Appropriate Written Lockout Tagout Program. (3)

5. Κλειδώστε τα χειριστήρια της ενεργειακής συσκευής όπως διακόπτες, βαλβίδες και διακόπτες κυκλώματος χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή κλειδώματος και ασφαλίστε με λουκέτο ασφαλείας

6. Προσθέστε tagout τη συσκευή κλειδώματος χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη ετικέτα

 • Οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατές με εμφανή προειδοποίηση για να προειδοποιούν τους υπαλλήλους για τον κίνδυνο επανενεργοποίησης του εξοπλισμού
 • Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές και να στερεώνονται με ασφάλεια στη συσκευή κλειδώματος
 • Τα στοιχεία της ετικέτας πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως

7. Ελέγξτε τα χειριστήρια της ενεργειακής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει κλειδώσει.

8. Τοποθετήστε το κλειδί του λουκέτου ασφαλείας στο Group Lockout Box και ασφαλίστε το Group Lockout Box με το δικό τους προσωπικό λουκέτο.

9. Κάθε άτομο που εργάζεται στον εξοπλισμό θα πρέπει να βάλει το δικό του προσωπικό λουκέτο στο Group Lockout Box πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης.

10. Εκτελέστε συντήρηση και μην παρακάμψετε το κλείδωμα.Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό και όπως ορίζεται σε ένα έγγραφο «Άδειες εργασίας».

An Employer Is Responsible For Creating An Appropriate Written Lockout Tagout Program. (1)

11. Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, ακολουθήστε τις συμφωνημένες διαδικασίες για να επανενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό.

 • Αφαιρέστε τυχόν μπλοκ που έχουν τοποθετηθεί και τοποθετήστε ξανά τυχόν προστατευτικά.
 • Αφαιρέστε το προσωπικό λουκέτο από το Group Lockout Box
 • Μόλις αφαιρεθούν όλα τα προσωπικά λουκέτα από το Group Lockout Box, τα κλειδιά των λουκέτα ασφαλείας αφαιρούνται και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση όλων των συσκευών και ετικετών κλειδώματος.
 • Επανεκκινήστε τον εξοπλισμό και δοκιμάστε για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει.
 • Ακυρώστε τις «Άδειες εργασίας» και υπογράψτε την εργασία.
 • Ενημερώστε τους αρμόδιους υπαλλήλους ότι ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για χρήση.

Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-01-2021